توکن و کوین !

برای شناخت توکن، اول باید کوین را بشناسیم کوین چیست؟ اگر چه که وجود فیزیکی ندارد، اما کوین مشابه همان سکه هایی است که در جیب من و شما یافت می شود.در واقع وقتی…

دنیای قدرتمند رمزارزها

قدم به قدم از آشنایی تا سرمایه گذاری در رمزارزها اگر انتظار دارید واقعا در ۴۰۰ کلمه آینده استاد سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها شوید و چم و خم سرمایه گذاری در این…