SHA-256 چیست؟

SHA-256 SHA-256 به زبان ساده یک الگوریتم به منظور استخراج یا ماینینگ رمزارزها می باشد که قادر است تا ارزهای زیادی را برای کاربران استخراج کند. SHA-256 در کنار…

دادگاه فرانسه، بانک سرمایه گذاری UBS را متهم به اقدامات پولشویی و فرار مالیاتی کرد

پولشویی و فرار مالیاتی دادگاه فرانسه، بانک سوئیسی را متهم به پولشویی کرد. بانک سرمایه گذاری UBS و تعدای از مدیرانش به عنوان متهمان پولشویی و فرار از مالیات شناخته…