مرور رده دری کوین خبر

دری کوین خبر

روسیه و رمز ارز ها

روسیه تا پایان امسال مبادلات بیت کوین را ردیابی می کند قرار است یک سیستم جدید تا چند ماه آینده پیاده شود و رابطه روسیه و رمز ارز ها را مشخص کند که هدفش ردیابی…

DASH (دش) در اشفتگی!

سال 2018 سال ۲۰۱۸ با رمز ارز ها مهربان رفتار نکرده است به طوری که همه دارایی های اصلی به جز BNB در طول سال تا به امروز زیان ثبت کرده اند. مخصوصا DASH (دش) که به…

سوئد و ارز ملی

سوئد ارز ملی خود را تولید می کند؟ سوئد یکی از کشورهای منطقه  اسکاندیناوی است بی توجه به تنش دنیا کار خود را می کند و کاری ندارد که چه گفته و چه می کند. درحالی که…