مرور رده دری کوین خبر

دری کوین خبر

کمک رسانی به قربانیان ویروس کرونا توسط شرکت‌های بلاک چین و ارز دیجیتال!

شرکت‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال براساس خبرهای منتشر یافته; برخی از شرکت‌های بلاک چین و ارز دیجیتال متعهد شده‌اند تا به قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان چین; کمک…