مرور رده دری کوین خبر

دری کوین خبر

روسیه و رمز ارز ها

روسیه تا پایان امسال مبادلات بیت کوین را ردیابی می کند قرار است یک سیستم جدید تا چند ماه آینده پیاده شود و رابطه روسیه و رمز ارز ها را مشخص کند که هدفش ردیابی…