مرور رده بیت کوین

بیت کوین

پایان راه بیت کوین !

بیت کوین، یک ایده‌ی هوشمندانه و ایده‌آل بود و هست. اما کاربردِ بیت کوین کاملا آن چیزی که توسعه دهندگانِ آن تصور کرده و مد نظر داشتند، تاکنون محقق نشده است! همچنین،…