مرور رده ICO

ICO

توکن و کوین !

برای شناخت توکن، اول باید کوین را بشناسیم کوین چیست؟ اگر چه که وجود فیزیکی ندارد، اما کوین مشابه همان سکه هایی است که در جیب من و شما یافت می شود. در واقع وقتی…