چگونه از ورود نهنگ ها به دایره معاملات ارزهای دیجیتال آگاه شویم؟

بازار ارزهای دیجیتال همواره دارای یک ذات ناپایدار بوده و از وجود نوسانات قیمتی زیاد و نامتعارفی رنج می‌برد. بسیاری از عوامل هستند که در تشکیل این شرایط عدم ثبات…

تغییر قیمت ناگهانی در ارزهای دیجیتال به چه دلیلی اتفاق می‌افتد؟

مارکت ارزهای دیجیتال بازار ارزهای دیجیتال توانست در طی چند سال اخیر، نظر و علاقه بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در آن جلب نماید. به طوری که در حال حاضر همه…