چرا بعد از هر بار تولید بلاک در شبکه، تغییر سختی شبکه روی می‌دهد؟

تاثیر سختی شبکه یکی از رایج‌ترین کارهایی که در دنیای ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، ماینینگ می‌باشد; افراد، با استفاده از ماینینگ نسبت به تأیید تراکنش‌های درون شبکه و…