توکن بیت کوین کش

حامیان توکن بیت کوین کش ، در طول چند هفته‌ی گذشته،  نوع دیگری از ‘LN Trust Chain’ را تجربه کردند. آزمایش اجتماعی برای انتقال ارزش دیجیتالی، راه متفاوتی را برای…