اگر کلید خصوصی کیف پول خود را گم کنم آیا توانایی برگرداندن رمزارزهایم را خواهم داشت؟

کیف پول کلید خصوصی در بحث رمزارزها شکل پیچیده و رمزگذاری شده ای است که به هر یک از کاربران امکان دسترسی و ایجاد تغییرات در رمزارزهای خود را می دهد. این کلید مهم…

انجمن B Foundation

انجام معاملات جدید سازمان ارزهای دیجیتال با انجمن تازه تاسیس شده B Foundation در کنفرانس Baltic Honey Badger که هفته گذشته برگزار شد، انجمن جدیدی به نام B…