رویکردهای غلط در فرآیند استخراج ارزهای دیجیتال در استخرهای ماینینگ!

استخرهای ماینینگ در استخرهای ماینینگ ارزهای دیجیتال، رویکردها و روش‌های غلطی وجود دارند که برخی از ماینرها بر این تصور هستند که می توانند با انجام آن‌ها، سود بیشتری…